Събития

На 07.09.2010 г. към Националния осигурителен институт и Министерстно на финансите е отправено предложение за обсъждане на възможност за осигуряване за "Общо заболяване и майчинство" на работещите на граждански договори през 2011 г.

URL адресът на характеристиките на притурката не можа да бъде открит