Грижи в споделено жилище

През 2014 г.  Пиа Матер стартира услугата Споделено жилище в гр. София

Споделено жилище "Пиа Матер"   Споделено жилище "Пиа Матер"   

Това е услуга с настаняване за възрастни хора, нуждаещи се от наблюдение и грижи. Редица ситуации могат да намалят потенциала на възрастен човек да живее самостоятелно в собствения си дом, дори ако е подпомогнат от своите близки или се ползва вариант за ежедневни посещения от асистент. В такава ситуация е необходимо да бъде потърсен вариант с настаняване, който да осигури 24 часа наблюдение и грижи.

Съществуват различни варианти за настаняване, като споделеното жилище е подходящо за някои случаи, докато за други не би било полезно. Моля разгледайте информацията по-долу и преценете дали услугата споделено жилище е подходяща за вашите близки.

Споделено жилище "Пиа Матер"  Споделено жилище "Пиа Матер"

За кои възрастни хора е подходяща услугата Споделено жилище?

Възрастни хора с хронични заболявания, които се нуждаят от ежедневни социални грижи, когато домашните посещения от асистент не са достатъчни, включително и за възрастни хора с хронични заболявания на нервната система и дементен синдром (нарушена памет, загуба на ориентация, дезорганизирано поведение и др.), за които услугата е особено подходяща. Психиатър предлага терапия за да се овладеят нарушенията на съня, тревожността, безпокойството.

За кои възрастни хора са подходящи друг вид услуги?
* Възрастни хора с остър здравословен или психиатричен проблем се нуждаят от лечение в болница
* Възрастни хора с тежки хронични заболявания, терминално болни получават специфични грижи в хосписи
* Възрастни хора, които могат да живеят самостоятелно, но по различни причини предпочитат осигуряване на подкрепяща, социализираща среда, могат да ползват дългосрочно услугите на домове за възрастни хора
* Възрастни хора, които  се нуждаят от подкрепа при някои дейности, ползват варианти за ежедневни посещения
* Лица над 18 години, които имат специфични потребности и имат подкрепяща домашна среда ползват услугите на дневните центрове

Споделено жилище "Пиа Матер"  Споделено жилище "Пиа Матер"

Какво включват грижите в Споделеното жилище?

В квартал Дианабад в София, в бл. 18, близо до приемната на Пиа Матер, вашите близки могат да получат подходящи грижи с настаняване. В специално ремонтирани и обзаведени стаи се настаняват по двама или трима възрасти хора. Грижите са денонощни. В базата се провеждат обучения на асистенти от преподаватели в Центъра за професионална квалификация към Пиа Матер.

Храненето е четирикратно на ден, като храната се доставя от специализирана кухня, отговаряща на всички хигиенни норми. Храната е традиционна българска кухня, съобразена с общите потребности на възрастните хора - безсолна храна с намалено количество мазнини, ежедневно с месно ястие. 

Стаите и помещенията са реновирани и обзаведени според най-модерните изисквания и подходи за грижи с настаняване на възрастни хора, в следните направления:

* Безопасност - стаите са на 1-ви етаж, липсват прагове и настилки, които могат да доведат до травми от падане

* Стаите са обзаведени по модела на полуиндивидуалните стаи - всеки гост разполага със собствен кът в стаята за лично пространство, както и с достъп до общите помещения. Стаите са обзаведени като домашни, а не като хотелски или болнични

* Хигиенните помещения са съобразени и специално оборудвани за нуждите на възрастни хора с необходимите хигиенни столове и достъп за количките
Споделено жилище "Пиа Матер"  Споделено жилище "Пиа Матер"   

Помещенията и условията са важни, но още по-важни са грижите, които се полагат от асистентите, а това се определя от дневната програма. Грижите не се ограничават до хигиенното обслужване, хранене и гледането на телевизия.

* Услугата Споделено жилище е замислена като микроуслуга в общността. В хубав столичен квартал, възможност за разходки (включително с количка), близо до метро и с насърчаването на гостуването на близки по всяко време на седмицата и деня. Можете ежедневно или според възможностите си да посещавате дори и за минути вашите близки, тъй като споделеното жилище е в града, а не в село до София или краен квартал.

* Споделеното жилище не е старчески дом, в който веднъж и завинаги настанявате вашите близки. Можете да ползвате услугата например зимата, когато не е подходящо вашите родители да остават на село, където успешно се справят през другите сезони.

* Грижите се извършват от асистенти с дългогодишен опит в домашния патронаж на Пиа Матер. Това са доказали се асистенти, които не са чистачи или санитари, а отговорни хора, за които грижите са професия, а не заетост.

Какви са таксите за ползване на услугата Споделено жилище?

Таксата за 4 седмици престой е 650 лева. В тази такса са включени грижите, настаняването и храната.

Ще имате ли други разходи?

Те са свързани с индивидуалните потребности на вашите близки - ако е необходимо да се ползват памперси, подложки, специфични кремове - необходимо е да ни ги донесете, като те ще бъдат разбира се ползвани индивидуално за вашите близки. Това е по-подходящо отколкото ние да ги закупуваме, тъй като по този начин вие ги избирате, намирате най-добрите условия за вас и имате отчет за тяхното използване. Можем по ваша заявка да ги закупуваме, според вашите изисквания.

Лекарствата за вашите близки трябва да бъдат осигурени според предписанията на личния лекар и други специалисти.

Ако според специалистите, с които сте се консултирали, вашите близки имат нужда от рехабилитация, можете да изпратите рехабилитатор при нас или друг специалист по ваша преценка.

Таксата за услугата може да се разглежда в контекста на алтернативните разходи, които така или иначе покривате всеки месец - режийните разходи за жилището на възрастния човек, таксата за грижи от асистент, които го посещава, разходите за храна, която се приготвя индивидуално за домакинството. Често пъти тези разходи надхвърлят таксата за настаняване.

Как стои въпроса със здравните грижи?

В споделеното жилище не се извършва лечение на заболявания, тъй като споделеното жилище не е с регистрация за болница или хоспис. Разбира се, Вашите близки ще получат назначените им лекарства така, както са предписани. Те са под постоянно наблюдение и вие ще бъдете незабавно известени за възникнали промени. При спешен инцидент ще бъде реагирано с повикване на линейка. Консултациите със специалисти и личния лекар остават водещи и тяхното организиране зависи от вашите нужди.