mesechna_grizha_copy

Индивидуални варианти за грижи

Това е вариант за възрастни хора, които не са самостоятелни дори в най-малка степен и за които не са подходящи стандартните вариантите за ежедневна грижа и се налагат 24 часа грижи. 

Стандартната такса за календарен месец е 730 лева при наличие на свободен асистент, служител на патронажа и 120 лева еднократна такса за организиране на грижите. 


Какво включва услугата: 

1.  Грижи за получателя на услугата - тоалет, преобличане, къпане, приготвяне на храна и хранене, смяна на чаршафи, разходки, помощ при придвижване и др.
2. Грижа за жилището и домакинството - разтребване, почистване, пазаруване, пране и др.
3. Административни дейности - заплащане на сметки, данъци, взимане на пенсия, подаване на документи за енергийни помощи, подготовка на документи за получаване на помощни средства, ТЕЛК и др.

Други уточнения: 

1. Всички асистенти са интервюирани, селектирани, с проверени практически умения и опит минимум една година, инструктирани в домашен патронаж Пиа Матер.

2. При 24 часовите грижи асистентът живее в жилището на получателя на услугите и е на разположение по всяко време за предоставяне на необходимите грижи. Този вариант е подходящ за възрастни хора с хронични заболявания, които се нуждаят от грижи на легло, както и за възрастни хора с деменция и когнитивни нарушения. Особеност на този вариант е, че донякъде се излиза от рамките на взаимоотношенията получател-асистент, тъй като те напрактика формират едно домакинство. Това традиционно води до ангажимент на домакина за осигуряване на храна и стая за асистента. Принципът е, че асистентът приготвя храната и двамата с възрастния човек се хранят заедно. Почивката за асистента е 24 часа на седмица. Ако 24 часовите грижи се извършват от два асистента на смени, за асистентите не се предвиждат почивки и осигуряване на храна, но този вариант е значително по-скъп и изисква координация на асистентите.

3. За националните празници като Великден, Гергьовден, Коледа и Нова година, които обикновено са групирани по няколко дни, ако услугата е необходима, условията се уточняват индивидуално с асистента.

Ако в момента нямаме на разположение свободен асистент, можем да предложим някой от стандартните варианти за ежедневна грижа.

На 04.12.2012 Пиа Матер спечели наградата на списание Forbes в категорията Качество на услугите за 2012 г. Наградата е за въвеждането на Teletask Info, система за предоставяне на социални услуги основани на доказателства, достъпни чрез платформата www.teletask.org.

Разгледайте също вариантите за помощ в домакинството и вариантите за доставка на храна.
Научете повече и за нашата услуга с настаняване Споделено жилище, то е добър вариант за възрастни хора с хронични заболявания или деменция.

Представените комбинации от грижи за възрастни хора са съставени от екипа на домашния патронаж "Пиа Матер" и се утвърдиха като модел на социални услуги в дома.