Месечна грижа

Ежедневни посещения

Услуги, при които има ежедневно посещение в дома за грижи за възрастни хора:

Представените комбинации от грижи (стандартни варианти) са съставени от екипа на Пиа Матер и бяха наградени в конкурса „Награда Empower" за изключителни млади предприемачи 2010“ на Фондация „Empower United“ и се утвърдиха  като модел на социални услуги в дома.Стандартни варианти за грижи. Тези патронажни варианти са с едно или две посещения на ден в дома в определени часове и се извършват стандартни дейности, които включват тоалет, смяна на памперси, преобличане, смяна на чаршафи пазар, грижи за стаята и хранене.

Дори да е необходимо само да се навести възрастния човек, по-добре да е всеки ден по 2 часа, вместо един или два пъти седмично за повече часове. Ежедневните посещения позволяват да се посрещнат нуждите за конкретния ден.

Всички наши асистенти са преминали обучение, работят при нас с договор и се осигуряват на истинските им доходи. Услугите се извършват от основен служител и дежурен през почивни и празнични дни, както и когато услугите се предоставят 7 дни в седмицата. Необходими са от 1 до 5 дни за организиране на предоставянето им. Посещенията се извършват от 7 до 20 часа. Заплащането се извършва като абонамент за 4 седмици.

Вариант с едно посещение за деня:


Вариант 1. 


Интензивна грижа (смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и помощ при хранене) всеки работен ден в рамките на 2 компактни часа. Посещението може да е с един от следните начални часове: 7:15, 9:15, 11:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30. 

Такса за 4 седмици при посещения: 

а) От понеделник до петък: 240 лева (извършва се от един асистент) 

б) Шест дни от седмицата : 300 лева (извършва се от един асистент) 

в) Седем дни от седмицата: 330 лева (извършва се от основен и дежурен асистент) 


Варианти с две посещения за деня: 

Вариант 2. 

Интензивна грижа всеки работен ден в рамките на 3 часа. Услугата може да се предоставя сутрин и вечер по един час и половина (смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и помощ при хранене). Посещенията са с начален час 7:15, 9:15, 11:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30. 

Такса за 4 седмици при посещения: 

а) От понеделник до петък: 360 лева (извършва се от един асистент) 

б) Шест дни от седмицата : 450 лева (извършва се от един асистент) 

в) Седем дни от седмицата: 490 лева (извършва се от основен и дежурен асистент) 


Уточнения: 

1. 6-ят ден от посещенията е или събота или неделя, съгласно графика на патронажа и почивния ден на асистента. 
2. 7-ят ден посещенията се извършват от дежурен асистент.
3. Часовете за посещения могат да се променят в рамките на 30 минути в работни дни и 60 минути в празнични дни, във връзка с придвижването на асистента и неговия работен график.

Услуга с настаняване. Ако ваш близък се нуждае от услуга с настаняване, нашето споделено жилище е добър вариант за възрастни хора с хронични заболявания или деменция. Научете повече.