Кризисна социална услуга

Ново: от 1 октомври 2014 фондация "Помощ за благотворителността в България" подкрепя кризисната социална услуга с дарение от 5 000 лева, което ще позволи предоставяне на услугата на територията на гр. София за всеки нуждаещ се до 4 седмици. Кампанията ще продължи до изчерпване на средствата по предоставеното дарение.

На 25.10 2013 Пиа Матер стартира дарителска кампания
В рамките на кампанията ще бъде предоставяна и въведена пилотно в гр. София
Кризисна социална услуга.

Каква е целта на кризисната услугата?

Мобилизиране на собствените ресурси на лице в кризисна социална ситуация. Това се извършва съвместно със Заявителя на услугата - лицето, което ни е потърсило за помощ за свой съсед или познат възрастен човек.

Каква е продължителността на кризисната услуга?

До 4 седмици. За този период лицето получава безплатно услуга, като Заявителят на услугата оказва пълно съдействие на Пиа Матер за мобилизиране на ресурсите на лицето в кризисна ситуация.

Какъв е капацитета на Пиа Матер за предоставяне на услугата?

Пиа Матер може да финансира до 3 кризисни ситуации месечно, като допълнителният капацитет се определя единствено от размера на постъпилите дарения.

Къде се предоставя кризисната услуга?

До края на 2013 г. услугата ще бъде пилотно предоставяна единствено в Район Изгрев, гр. София, включващ кварталите Изток, Изгрев и Дианабад.

Ново: от 1 септември 2014 година Кризисната услуга е достъпна на територията на гр. София в рамките на околовръстен път.

Как се заявява кризисна социална услуга?

Необходим е първоначален контакт в работни дни от 10 до 16 часа по телефон 0884 588 677, като Заявителят се информира за неговата роля в мобилизиране на ресурсите на лицето в кризисна ситуация - по алгоритъм. Кризисната услуга може да стартира от следващия работен ден.

Какви са критериите за предоставяне на кризисна услуга?

Тъй като услугата е безплатна, критериите, които сме дефинирали целят да осигурят кризисна интервенция за лица в крайна нужда.

Включващи критерии:

Лежащо болен и самотно живеещ възрастен човек, който се нуждае от базисно социално обслужване (поддържане на личен тоалет, смяна на памперси, преобличане, смяна на чаршафи и хранене), без остър или неизяснен медицински проблем.

Изключващи критерии:

 1. Има близки, които могат да заплащат за предоставянето на социални услуги
 2. Касае се за здравословен проблем, в т.ч. за психиатричен проблем
 3. Услугите, от които се нуждае възрастния човек, не са кризисни - пазаруване, разходки и др.
 4. Услугата вече е ползвана през последните 6 месеца
 5. Заявителят на услугата не желае да съдейства и участва в овладяването на кризисната социална услуга - мобилизиране на ресурсите на лицето и реализиране на Плана за изход от услугата.
 6. Възрастният човек не живее на територията на гр. София в рамките на околовръстен път.
Какво включва кризисната услуга?

1. Посещение на социален работник за изготвяне на План за мобилизиране на собствените ресурси на лицето в кризисна ситуация във взаимодействие със Заявителя на кризисната услуга - лицето, което ни е потърсило - по алгоритъм.

2. Двучасово посещение на социален асистент до 4 седмици за поддържане на личен тоалет, смяна на памперси, преобличане, смяна на чаршафи и хранене.

3. Изготвяне на План за изход от кризисната социална услуга - по алгоритъм.

Как се излиза от кризисната услугата?

 1. Отпадане на кризисната ситуация
 2. Болнично настаняване
 3. Насочване за резидентна услуга – дом за възрастни или хоспис
 4. Поемане на грижите от близките след кратко обучение
 5. Социални услуги от срещу заплащане - от близки, съседи, колеги, дарители

Фондация Пиа Матер търси възможности за предоставяне на социални услуги на по-широк кръг от нуждаещи се, като това на първо място са самотно живеещите възрастни хора в гр. София, които се нуждаят от базисни грижи. Целта ни е да привлечем средства чрез дарения от лица и организации, които да осигурят посещения от квалифицирани асистенти за предоставянето на базисни грижи.

Пиа Матер предоставя грижи за възрастни хора от квалифицирани асистенти. Поради ситуацията в сектора на социалните услуги, към момента клиентите на услугите е необходимо да заплащат изцяло за тях. За съжаление, само ограничен брой от нуждаещите се от грижи възрастни хора могат да си позволят да заплащат за посещения от социален асистент, свързани с базисни грижи за тях – тоалет, преобличане, хранене и др. Това ще продължава до въвеждането на Ваучерния модел за финансиране на социални услуги.

Доброволчеството и дарителството са неизчерпаем ресурс, който бихме искали да насочим за осъществяването на тази мисия. Запознаването на организации и лица с възможностите да помогнат на възрастен човек в нужда ще спомогне да се достигне до желаещите и можещите да помогнат.

Кампанията цели да бъдат запознати организации и лица с възможностите за подкрепа на възрастни хора, които се нуждаят от ежедневна помощ: дарителство, доброволчество, предоставяне на помощни средства.

Кампанията за набиране на средства през 2013 бе е подкрепена в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП.