Съботно-неделен дневен център

Всяка събота и неделя в приемната на домашния патронаж Пиа Матер се провеждат занимания с възрастни хора от 10 до 15 часа.

Какви занимания се организират в центъра?

В група от 6 човека двама квалифицирани социални работници активно провеждат занимания с гостите на дневния център. Занятията включват дейности, които изискват концентрация и задържане на вниманието, дейности като рисуване и музика.

За кои хора са подходящи тези занимания?

От една страна възрастни хора са всички, които са над 18 години.
От друга страна, възрастни хора наричаме тези, които са се пенсионирали и са с побелели коси.

В групата се включват гости, които имат различни затруднения. Това прави групата по-контрастна и спомага на всеки от нея да научи повече. Работата едновременно с 30-40 годишни гости с аутизъм, синдром на Даун, както и с по-възрастни с намален когнитивен капацитет спомага групата да работи по-динамично.

Какво е необходимо за да може мой близък да посещава дневния център?

Записването на дневния център е след разговор и среща с близките и убеденост на получателя на услугата, че желае да я ползва. Това не е лесно.

Записването е за 4 седмици, т.е. за 8 посещения, като таксата се заплаща предварително. Таксата не се променя ако някои от посещенията са пропуснати.

Придвижването до дневния център в точните часове е ангажимент на близките.

Такса

Такса за услугата е 240 лева и включва 8 съботно-неделни посещения от 10 до 15 часа. Заплаща се преди всеки нов 4 седмичен период по един от следните начини на плащане. Сключва се договор за посещение на дневен център.