Практическо обучение за професията Болногледач (Krankenpfleger, Aide, Badante, Garde malade), 28 или 250 часа с дистанционно обучение

Практическо обучение за професията Болногледач (Krankenpfleger, Aide, Badante, Garde malade), 28 или 250 часа с дистанционно обучение


ОБЩО 28 или 250 ЧАСА В ДВА МОДУЛА:

6 ДНЕВЕН КУРС 29 НОЕМВРИ  - 5 ДЕКЕМВРИ 2014 - 28 ЧАСА

ТЕОРИЯ НА 29.11.2014, СЪБОТА ОТ 9:45-16:30
ПРАКТИКА - 31.11.2014 - 5.12.2014, ПО ГРАФИК
ИЗПИТ - 5.12.2014


Обучение за болногледач в Пиа МатерУспешно завършилите курса след изпит получават Удостоверение за професионално обучение за професията Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28 часа или 250 часа.