Превенция на психичното здраве

Домашен патронаж Пиа Матер организира три социални дейности в сферата на психичното здраве.

А. Превенция на психичното здраве - консултации със специалист лекар.

Психичното здраве не е само липса на психична болест. Редица оплаквания или страдания, които имаме ежедневно, са също в някаква степен нарушение на здравето. Някои от тях могат да не "достигат" по тежест критериите за психично заболяване, но да бъдат неприятни и да влошават качеството на живот. Някои от тези оплаквания освен, че сами по себе си са неприятни, могат да бъдат и симптом за тревожни, депресивни и други психични страдания, които се нуждаят лечение:

1. Нарушения на съня - трудно заспиване, често пробуждане, ранно събуждане
2. Обръщане на ритъма сън-бодърстване - често срещано при възрастни хора
3. Увеличена употреба на алкохол - ежедневно напиване с цел да се снеме тревожността 
4. Чувство на фрустрация - обида и неудовлетвореност
5. Тревожност - неясна застрашеност, изпитвана без конкретен повод
6. Натрапливи идеи и действия, които са неприятни, но не могат да се премахнат
7. Изблици на гняв по най-малък повод
8. Чувство на вина, което пречи да функционирате
9. Натрупан стрес, който не може да се преработи - липса на стратегии за справяне
10. Невъзможност да се зарадвате на обичайните хубави неща от живота
11. Липса на енергия за справяне с ежедневните дейности
12. Липса на апетит или обратното - увеличен апетит
13. Обърканост, емоционална лабилност, агресия - при възрастни хора с деменция
14. Трудности при преодоляване на житейски кризи - загуба, раздяла

Тези и други оплаквания са от сферата на психичното здраве. Това не значи, че Вие имате психична болест, но ако Ви измъчват подобни оплаквания, трябва да знаете, че за тях има решения.

Часовете, в които можете да направите консултация са:
Всека сряда от 16:00 до 19:00 часа.

Необходимо е да запазите час на тел. 0884 588 677.

Таксата за консултация е 20 лева.


В сферата на социалната рехабилитация предоставяме обучения и групова работа, както и индивидуална работа. Тук е мястото на вторичната превенция:

Детето ви завършва езикова гимназия и заминава да следва в чужбина. Още през първите месеци нещо се обърква. Получавате информация, че не се справя, не се явява на изпити или като се яви не може да ги издържи. Затваря се в стаята си, облепя прозорците с вестници, пали свещи, не излиза навън, разбирате, че често е пушена марихуана.

Поведението и настроението са рязко изменени. Разговорът скача от тема в тема и не може да се проведе логичен такъв. Имало е инцидент със сбиване и счупване на витрина. Не може до край да обясни на какво се дължи това, по-късно се разбира, че някакви гласове или собствените мисли са "звучали в главата", мисълта е прекъсвала неочаквано. Налага да отидете на място и да си приберете детето. Прибирате се в България и тръгвате по лекари - може би ви трябва специалист по наркотична зависимост или психиатър. В крайна сметка детето получава диагнозата остра психоза и вие започвате да се чудите - това шизофрения ли е, от наркотиците ли така се е получило?

След месец или два лечение в психиатричната клиника определено са намалели симптомите. Взимането на лекарства обаче трябва да продължи всеки ден, лекарите казват за две години. Въпреки, че се контролират психичните симптоми все още не е постигнато връщане към живота преди заболяването. Усещате, че мотивацията за развитие е променена.

Какво предстои?

Всички сфери, в които детето ви функционира, са засегнати в тази нова ситуация. Необходима е адаптация сфера по сфера - отношенията в семейството, приятели, свободно време, а по-нататък и образование, работа.

Също така е необходимо да се предотвратят нови по-сериозни проблеми. Те са три групи:

1. Нов психотичен епизод. Ако не се спазва стриктен прием на медикаменти, е много вероятен скорошен нов остър епизод, който ще наложи лечение в болница.

2. Контролиране на зависимостите към алкохол и наркотици, които влошават процеса на възстановяване.

3. Психичното страдание може да доведе до опит за радикално бягство от проблемите - опит за самоубийство. Така наречената "вторична болестност" представлява развитие на тревожни или депресивни симптоми, както и социална изолация заради болестта и стигмата.Б. Обучение и групова работа

1. Обучение за родители и семейства за справяне с новата ситуация стъпка по стъпка по конкретен наръчник:

- информация за протичането на заболяването и подкрепа за формиране на реалистични очаквания
- справяне трудностите в периодите на криза и извън нея
- превенция на вторичната болестност
- справяне със собствените чувства за да сте от помощ на близките си
групова среща за споделяне на опит.

2. Групова работа за намаляване на стреса, тревожността и обучение на Аз-укрепващи техники

Прочетете един пример за Аз-укрепваща техника - Метод на оплакването. Практически метод, помагащ обективно да се снеме чувстото за вина при отказ, разработен от dr. Kees Jansen. Освен спрявянето с чувството на вина, ще научите и работещи методи за укрепване на самочувствието, за преминаване от желание към действие и др.

В. Индивидуална работа

Защо да включите детето си в рехабилитационна програма?

Предизвикателствата, пред които се изправяте, изискват холистичен подход към здравно-социалните нужди. Важно е през първите месеци да има някой външен човек, който да проследява какво се случва и да се следва стабилен и дългосрочен план за подкрепа. Този план е изработен съвместно с младия човек, т.е. организира се система, която да го държи социално активен. Подкрепата е индивидуална - социален асистент общува ежедневно с младия човек, и групова - всеки месец се провеждат обучения за адаптация на младия човек и семейството. Ръководител на случай проследява прогреса и при необходимост предлага адаптация към промените.


Индивидуалната работа включва три групи дейности:

I. Дейности, свързани с външна супервизия на младия човек, която да спечели доверие за:

1. Спазване на лекарствения прием (50% от младежите, които трябва да взимат лекарства ги спират самоволно до шестия месец, въпреки, че трябва да ги приемат години наред)
2. Информиране за страничните ефекти на лекарствата и адаптиране към тях (от лекарствата може да е по-забавен, сънлив или да пресъхва устата)
3. Следване на стратегия за превенция на нови епизоди на психоза чрез водене на журнал (ежедневни самодокладващи инструменти)
4. Ранно откриване на промени в поведението
5. Мотивиране за физическа активност - промяната в начина на живот и лекарствата могат да увеличат теглото

II. Насърчаване и нормализиране на социални взаимодействия. Няма такова нещо като "лечение само с лекарства":

1. Възстановяване на практическите умения и разширяване на социалния репертоар за справяне в рутинни ситуации от ежедневието, като излизане от дома и пазаруване.
2. Адаптация на заниманията през свободното време
3. Медиация при семейни конфликти
4. Насърчаване на споделянето, включително по темите за вина, социална изолация, стигмата на психичните заболявания
5. Помощ при адаптация на плановете за обучение и работа и мобилизиране на наличните ресурси

III. Наблюдение на емоционалното състояние:

1. Споделяне и наблюдение на новопоявили се тревожни или депресивните чувства
2. Мотивиране за намаляване на злоупотребите (субстанции, алкохол)
3. Споделяне и наблюдение на суицидни мисли и намерения

Социалната подкрепа за младия човек цели да увеличи способността за възползване от назначеното лечение, като създава устойчиви доверителни връзки и подсилва чувството за собствена цялост и смисъла на живота. По-слабата социална подкрепа и нейната непостоянност и (или) прекалената й натрапчивост са свързани с повишена честота на рецидивите, несъдействие при медикаментозната терапия и повишен суициден риск.

Най-главната цел, за която може да е необходима и година, е връщане към живота преди болестта:

Ако младият човек е учил - връщане към ученето. Ако младият човек е работил - връщане към работата. Ако е гледал дете - да може да се грижи за детето както преди.

Услугата, която предлагаме, включва целево едночасово посещение от социален асистент 6 дни в седмицата, от понеделник до петък и един от почивните дни. Таксата е 290 лева за 4 седмици. Свържете се с нас за повече подробности.
Събития:

На 22 май 2015 беше представен израелски опит в лечението на посттравматичното стресово разстройство, хронични болкови синдроми, болест на Паркинсон, МС и др. с инхалации на канабис.

ПТСР и канабис, PTSD and cannabis


На 18 май 2015 в парламента се проведе дискусионен форум на тема: "Психочното здраве - предизвикателства и отговорност". Целта е да се формулират основните наболели проблеми и предложения за решаването им, които да бъдат включени в общ документ, който да бъде представен на институциите. Обсъди се възможността за създаване на Национална програма за съхраняване на психичното и духовно здраве на нацията в приоритетни области здравеопазване, образование, култура и медии и социална политика, която да има за основна цел осигуряване на равен и адекватен достъп до психично-здравни грижи за всички хора с психични проблеми, както и изработване на стратегии за превенция на психичните заболявания, промоция на психично здраве, борба със стигмата и дискриминацията на психично болните. Коментирани бяха темите, свързани с предложенията за обединяване на лечебни заведения, финансирането на здравните дейности и психосоциалната рехабилитация като континуитет в грижите.

Психично здраве   Психично здраве   Психично здраве


На 9 април 2014 в предаването Часът на Милен Цветков Нина Димитрова и Марко Ганчев от Пиа Матер представиха гледна точка по въпроса Къде се къса веригата в социалните услуги за възрастни хора, нуждаещи се от психиатрични грижи. Смесването на ролите и опитите държавата и общините вместо да осигуряват оценка на социалните потребности и адекватна система за финансиране (ваучерен модел), да се опитват да предоставят социални услуги - събираш данъците, създаваш си предприятия, наемаш асистенти - но къде е достъпа до услугите, къде е качеството? Такова не може да има. Водеща е частната инициатива на либерален и конкурентен пазар с над 1200 доставчици. Ако някой администратор иска да прави предприятия - да излезе в частния сектор. Можете да изгледате откъс от предаването с наше участие и в прозореца по-долу от 33 минута.