Социалното осигуряване в историческа перспектива


Показани са 5 елемента
ГодинаВид осигуровкаОбхванати групи
Сортиране 
 
Сортиране 
 
Сортиране 
 
ГодинаВид осигуровкаОбхванати групи
1925 безработица занятчии, индустриални работници, извънщатни държавни служители - задължително; държавни служители - доброволно 
1924 инвалидност и старост занаятчии, индустриални работници и извънщатни държвни служители 
1918 злополука, старост занятчии, индустриални работници, извънщатни държавни служители 
1910 злополука, инвалидност, смърт занаятчии и индустриални работници 
1880 злополука, инвалидност, смърт щатни държавни служители 
Показани са 5 елемента